BƠM DẦU BÁNH RĂNG

I.Giới thiệu chung

Bơm bánh răng  là một loại bơm thuỷ lực hoạt động bằng cách sử dụng cặp bánh răng quay để tạo ra áp lực và lưu lượng chất lỏng trong hệ thống. Bơm bánh răng thường được sử dụng để cung cấp dòng chất lỏng liên tục và ổn định trong các ứng dụng công nghiệp.

II.Cấu tạo

Cấu tạo của bơm bánh răng bao gồm:

  1. Thân bơm: Thân bơm là một khối kim loại hoặc hợp kim kim loại chịu áp lực chất lỏng. Nó chứa các khoang để chứa bánh răng và các khe để chất lỏng đi vào và ra khỏi bơm.
  2. Bánh răng đầu vào (bánh răng đưa chất lỏng vào): Đây là bánh răng nhỏ hơn, nằm ở phía đầu bơm, được quay bởi nguồn năng lượng như động cơ hoặc mô tơ. Bánh răng đầu vào hút chất lỏng từ nguồn và đẩy nó vào khoang bơm.
  3. Bánh răng đầu ra (bánh răng đưa chất lỏng ra): Đây là bánh răng lớn hơn, nằm ở phía đuôi bơm, chuyển động theo cặp với bánh răng đầu vào. Khi bánh răng đầu vào quay, bánh răng đầu ra cũng quay theo và đẩy chất lỏng ra khỏi bơm.
  4. Khe rãnh: Bơm bánh răng có các khe rãnh trên thân bơm và bánh răng. Khi bánh răng quay, chất lỏng đi vào các khe rãnh và bị chặn bởi bánh răng và thân bơm, tạo ra áp lực và lưu lượng chất lỏng.

III.Nguyên lí hoạt động

Bơm bánh răng hoạt động bằng cách bánh răng đầu vào hút chất lỏng từ nguồn và đẩy nó qua các khe rãnh vào bánh răng đầu ra. Quá trình này tạo ra áp lực và lưu lượng chất lỏng trong hệ thống. Bơm bánh răng thường có khả năng tạo ra áp lực cao và cung cấp lưu lượng liên tục và ổn định.

Bơm bánh răng thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như hệ thống thủy lực.

 

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay