RƠ LE TRUNG GIAN

I.Tổng quan

Rơ le trung gian là một thiết bị điện từ được sử dụng để thực hiện chức năng trung gian giữa các thiết bị và thành phần khác nhau trong hệ thống điều khiển và giám sát. Nó hoạt động bằng cách nhận tín hiệu từ một nguồn và chuyển tiếp nó đến một hoặc nhiều thiết bị hoạt động khác.

II. Vai trò của relay trung gian

Vai trò chính của rơ le trung gian bao gồm:

  1. Chuyển tiếp tín hiệu: Rơ le trung gian được sử dụng để chuyển tiếp tín hiệu điện từ một nguồn đến một thiết bị hoặc thành phần khác. Khi nhận được tín hiệu kích hoạt từ nguồn điện, nó mở hoặc đóng mạch để chuyển tiếp tín hiệu đến thiết bị tiếp theo.
  2. Điều khiển và bảo vệ: Rơ le  trung gian có thể được sử dụng để điều khiển hoạt động của các thiết bị điện trong hệ thống điều khiển. Nó có thể được kết hợp với các thiết bị bảo vệ như relay quá tải (overload relay) hoặc relay nhiệt (thermal relay) để bảo vệ thiết bị khỏi quá tải, ngắn mạch và các tình huống nguy hiểm khác.
  3. Giao tiếp và tích hợp: Rơ le trung gian có thể được sử dụng để giao tiếp và tích hợp giữa các hệ thống và thiết bị khác nhau trong mạng điều khiển. Nó có thể liên kết tín hiệu từ các thiết bị đầu vào và đầu ra khác nhau để thực hiện các chức năng phức tạp và đáp ứng yêu cầu của hệ thống điều khiển.

Relay trung gian được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, như tự động hóa, điều khiển quá trình, và hệ thống điện công nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, bảo vệ và tích hợp các thành phần trong mạng điều khiển và giám sát, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của hệ thống.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay