CHUYỂN NGUỒN ATS

I.Tổng quan

ATS (Automatic Transfer Switch) là một thiết bị được sử dụng để chuyển đổi nguồn điện tự động giữa các nguồn cung cấp điện khác nhau. Với ATS, khi nguồn điện chính (như nguồn điện lưới) gặp sự cố, nó sẽ tự động chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng (như máy phát điện) để đảm bảo liên tục cung cấp điện cho hệ thống hoặc thiết bị quan trọng.

II. Vai trò của ATS

Vai trò của ATS trong mạng điều khiển và giám sát trong nhà máy thuỷ điện là:

  1. Chuyển đổi nguồn tự động: ATS được sử dụng để chuyển đổi nguồn điện tự động khi nguồn điện chính gặp sự cố, như mất điện. Khi nguồn điện chính không còn khả dụng, ATS sẽ tự động kích hoạt nguồn điện dự phòng để duy trì hoạt động của các thiết bị và hệ thống trong nhà máy thuỷ điện.
  2. Đảm bảo liên tục cung cấp điện: ATS giúp đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống quan trọng trong nhà máy thuỷ điện không bị gián đoạn do sự cố về nguồn điện. Khi có sự cố xảy ra, ATS sẽ nhanh chóng chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng, đảm bảo rằng sản xuất và hoạt động của nhà máy không bị gián đoạn.
  3. Tự động kiểm soát và giám sát: ATS thường được kết hợp với các hệ thống kiểm soát và giám sát, như PLC (Programmable Logic Controller) hoặc SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), để tự động kiểm soát quá trình chuyển đổi nguồn và giám sát trạng thái hoạt động của các nguồn điện. Điều này giúp quản lý và điều khiển quá trình chuyển đổi nguồn một cách tự động và hiệu quả.

Với vai trò quan trọng của ATS, nó đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định của nhà máy thuỷ điện, đồng thời bảo vệ các thiết bị và hệ thống quan trọng khỏi sự cố về nguồn điện.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay