MÁY BIẾN ÁP DỊCH PHA

I. Giới thiệu chung

Máy biến áp dịch pha là một loại máy biến áp được sử dụng để điều chỉnh hoặc thay đổi góc pha của dòng điện trong hệ thống điện.Nó có khả năng điều chỉnh góc pha giữa đầu vào và đầu ra, cho phép điều chỉnh và điều tiết dòng điện đi qua máy biến áp.

II. Chức năng

1.Điều chỉnh góc pha: Máy biến áp dịch pha được sử dụng để điều chỉnh góc pha của dòng điện từ máy phát. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng dòng điện từ máy phát có cùng góc pha với lưới điện, để thực hiện hoà đồng bộ. Máy biến áp dịch pha giúp điều chỉnh và chính xác góc pha để đảm bảo đồng bộ hoạt động giữa máy phát và lưới điện.

2.Điều chỉnh công suất phản kháng: Máy biến áp dịch pha có khả năng điều chỉnh công suất phản kháng. Điều này là quan trọng trong việc cân bằng và điều tiết công suất phản kháng giữa máy phát và lưới điện. Máy biến áp dịch pha đảm bảo rằng công suất phản kháng của máy phát phù hợp với yêu cầu của lưới điện, từ đó đảm bảo hoà đồng bộ và hiệu suất của hệ thống.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay