DIODE & THYRISTOR

I. Diode

1.Khái niệm

Diode là phần tử được cấu tạo bởi lớp tiếp giáp bán dẫn p-n. Diode có 2 cực, cực anot A là cực nối với lớp bán dẫn kiểu p, cực catot K là cực nối với lớp bán dẫn kiểu n. Dòng điện chỉ chạy qua diode theo chiều từ A đến K khi điện áp U AK dương. Khi U AK âm dòng qua diode gần như bằng 0.

2. Chức năng

Diode chỉ cho phép dòng điện chạy qua từ Anot đến Catot khi điện áp U AK dương. Vì vậy Diode được sử dụng trong việc chỉnh lưu dòng điện xoay chiều sang 1 chiều

3. Phân loại

Diode chỉnh lưu: Thường hoạt động ở dải tần thấp, chịu được dòng điện lớn và có áp ngược chịu đựng dưới 1000V. Những Diode này chủ yếu sử dụng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều sang một chiều.

Diode xung: Là những Diode có tần số đáp ứng cao từ vài chục kilo Hertz đến cả Mega hertz. Những Diode này thường được sử dụng trong các bo nguồn xung, các thiết bị điện tử có tần số cao.

II. Thyristor

1. Khái niệm

Là phần tử bán dẫn cấu tạo từ 4 lớp bán dẫn p-n-p-n, tạo ra 3 lớp tiếp giáp p-n. Thyristor có 3 cực: anot A, catot K, và cực điều khiển G.

2. Nguyên lí hoạt động

Thyristor là phần tử bán dẫn có điều khiển. Khi không có dòng điều khiển đưa vào cực G, Thyristor chỉ cho dòng điện chạy theo chiều từ A đến K khi điện áp U AK đạt đến giá trị điện áp thuân max. Giá trị này tương đối lớn. Khi có dòng điều khiển vào cực G của thyristor, dòng điện có thể chạy theo chiều từ A đến K khi điện áp U AK nhỏ hơn giá trị điện áp thuận max

3. Chức năng

Vì tính điều khiển được của thyristo nên nó được ứng dụng vào các mạch điện công nghiệp cũng như mạch điện tử như mạch điều chỉnh công suất, điều chỉnh tốc độ của động cơ điện,…

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay