ĐỒNG HỒ HÒA LƯỚI

I. Giới thiệu chung

Đồng hồ hoà lưới là thiết bị được sử dụng để đo và hiển thị các thông số về tần số, điện áp và pha của máy phát. Nó được sử dung để giám sát và đồng bộ hoá tần số, điện áp và pha của lưới điện và nguồn. Đồng hồ hoà lưới từ máy phát lên lưới điện thường nhận tín hiệu từ máy phát điện và sử dụng các cơ cấu đo để đo và hiển thị các thông số quan trọng như tần số, điện áp và pha của nguồn điện. Nó cung cấp thông tin quan trọng về trạng thái hoạt động của máy phát và đảm bảo rằng nguồn điện được cung cấp vào lưới điện đáp ứng được yêu cầu về tần số và pha của hệ thống.

II. Chức năng

-Dùng để xác định thời điểm hoà chính xác và đáng tin cậy giữa máy phát và lưới điện

-Xác định các thông số về điện áp, tần số và góc pha giữa máy phát và lưới điện

-Có chế độ phát hiện và cảnh báo lỗi đáng tin cậy

-Cho phép hoà đồng bộ các máy phát điện với nhau hoặc giữa máy phát và lưới điện

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay