THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

I.Điều khiển và giám sát trong nhà máy thuỷ điện

Điều khiển và giám sát trong nhà máy thuỷ điện là quá trình thu thập các thông tin từ các thiết bị đo lường và lưu trữ, xử lí tại phòng điều khiển trung tâm của nhà máy. Từ những thông tin thu thập được, bộ điều khiển sẽ đưa ra các quyết định để điều khiển việc vận hành các thiết bị trong nhà máy.

II.Cấu trúc của 1 hệ thống điều khiển và giám sát

Cấu trúc một mạng điều khiển và giám sát trong nhà máy thuỷ điện thường được thiết kế theo một số lớp chức năng khác nhau. Hệ thống này bao gồm những lớp cơ bản sau:

  1. Lớp cảm biến (Sensor Layer): Lớp này chứa các cảm biến để giám sát các thông số quan trọng của nhà máy thuỷ điện, bao gồm áp suất, nhiệt độ, mức nước, lưu lượng nước, tốc độ quay của turbine, và các thông số khác. Các cảm biến này thu thập dữ liệu và chuyển đến lớp tiếp theo để xử lý.
  2. Lớp điều khiển (Control Layer): Lớp này có nhiệm vụ điều khiển các thành phần và hệ thống trong nhà máy thuỷ điện. Nó nhận dữ liệu từ lớp cảm biến và dựa trên các thuật toán và quy tắc điều khiển, thực hiện các hành động điều chỉnh như tăng giảm công suất, điều chỉnh van, và điều khiển turbine để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn.
  3. Lớp quản lý (Management Layer): Lớp này chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động toàn bộ của nhà máy thuỷ điện. Nó nhận thông tin từ lớp điều khiển và có khả năng lập lịch, xử lý sự cố, tối ưu hóa hoạt động và tương tác với các hệ thống bên ngoài.
  4. Lớp giao diện người-máy (Human-Machine Interface Layer): Đây là lớp cho phép tương tác giữa con người và mạng điều khiển và giám sát. Giao diện người-máy cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý và giám sát nhà máy thuỷ điện. Nó có thể bao gồm các màn hình hiển thị dữ liệu, hệ thống báo động, và giao diện điều khiển để người dùng có thể tương tác và điều khiển hoạt động của nhà máy.
  5. Lớp mạng truyền thông (Communication Network Layer): Lớp này đảm bảo việc truyền thông tin giữa các thành phần trong mạng điều khiển và giám sát. Nó sử dụng các giao thức truyền thông để kết nối cảm biến, thiết bị điều khiển và hệ thống
  6. Lớp lưu trữ dữ liệu (Data Storage Layer): Lớp này chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu từ các cảm biến, thiết bị điều khiển và các hệ thống khác trong nhà máy thuỷ điện. Dữ liệu được lưu trữ để phân tích, theo dõi và phục vụ cho quá trình quản lý và tối ưu hóa hoạt động của nhà máy. Các hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể bao gồm cơ sở dữ liệu truyền thống, hệ thống lưu trữ đám mây hoặc các giải pháp lưu trữ dữ liệu phân tán.
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay