CẦU CHÌ CÔNG SUẤT

I. Giới thiệu chung

Cầu chì công suất: Cầu chì công suất thường được sử dụng trong hệ thống điện có điện áp cao, chẳng hạn như hệ thống trung thế (6 kV, 10 kV, 35 kV, v.v.) hoặc hệ thống cao áp (66 kV, 110 kV, 220 kV, v.v.). Các cầu chì công suất này được thiết kế để chịu được dòng điện và công suất lớn, đồng thời bảo vệ các thiết bị và đường dây khỏi quá tải và ngắn mạch trong các hệ thống có công suất lớn.

II. Cấu tạo

Cấu tạo của cầu chì công suất bao gồm:

1.Sợi chì: Cầu chì công suất có một hoặc nhiều sợi chì. Sợi chì có khả năng chịu dòng điện trong khoảng thời gian ngắn và sẽ nhanh chóng nóng chảy khi dòng điện vượt quá giới hạn quy định. Việc nóng chảy của sợi chì tạo ra một khoảng trống trong mạch, ngắt mạch và ngăn chặn dòng điện tiếp tục lưu thông.

2.Đầu nối: Cầu chì công suất có hai đầu nối, một đầu được kết nối với nguồn điện và một đầu được kết nối với thiết bị hoặc đường dây cần bảo vệ.

III. Chức năng

1.Bảo vệ quá tải: Cầu chì công suất được sử dụng để bảo vệ các đường dây truyền tải và các thiết bị trong lưới khỏi quá tải. Khi dòng điện vượt quá giới hạn của cầu chì, nó sẽ nhanh chóng nóng chảy và ngắt mạch, ngăn chặn dòng điện quá tải tiếp tục lưu thông và bảo vệ hệ thống khỏi hư hỏng.

2.Bảo vệ ngắn mạch: Cầu chì công suất đảm nhận vai trò bảo vệ khỏi ngắn mạch trong lưới điện. Khi xảy ra ngắn mạch, dòng điện tăng đột ngột và vượt quá khả năng chịu đựng của thiết bị và đường dây. Cầu chì công suất sẽ ngắt mạch nhanh chóng để ngăn chặn dòng điện ngắn mạch tiếp tục lưu thông và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

3.Định tuyến dòng điện: Cầu chì công suất có khả năng định tuyến dòng điện trong lưới điện. Chúng được cấu hình để chịu được dòng điện bình thường trong điều kiện hoạt động thông thường, nhưng sẽ ngắt mạch nếu dòng điện vượt quá giới hạn quy định, như quá tải hoặc ngắn mạch.

4.Bảo vệ các thiết bị quan trọng: Cầu chì công suất được sử dụng để bảo vệ các thiết bị quan trọng như biến áp, máy phát, capacitor và các thiết bị khác trong lưới điện. Điều này giúp đảm bảo rằng dòng điện không vượt quá giới hạn cho phép và ngăn chặn các thiết bị này khỏi sự hư hỏng hoặc nguy hiểm.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay