TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN – THỦY ĐIỆN BẮC NÀ 1

    Van Hanh

       Thủy điện Bắc Nà 1 nằm trên địa bản xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Do Công Ty Cổ Phần Sông Đà 505 đầu tư và xây dựng. Nhà máy có công suất lắp máy 2,7MW với 1 tổ máy, khởi công năm 2018 và hoàn thành phát điện thương mại năm 2020.

       Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Công Ty Cổ Phần Sông Đà 505 đã ký kết hợp đồng với Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện để thực hiện các hạng mục sau :
   
             + Tư vấn, cung cấp và lắp đặt tuabin máy phát
                + Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt trạm tăng áp 6.3/35kV
                + Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị điện trong nhà
                + Thiết kế và cài đặt tự động hóa

       – Ngày 02 tháng 01 năm 2020,Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện bàn giao tuabin máy phát và các vật tư lắp máy đi kèm.

       – Ngày 06 tháng 01 năm 2020 Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện bàn giao thiết bị trạm :
              + Máy tăng áp 6,3/35 ± 2×2.5% kV
              + Máy cắt chân không 35kV/630A – 25kA/1s
              + Máy biến dòng TI 35kV – 75/1/1/1/1A
              + Dao cách ly DS/2ES – 35kV/630A
              + Máy phát diesel Huyndai 
              + Máy biến điện áp 38,5/√3; 0,11/√3; 0,11/√3 kV
              + CSV 35kV class 1, class 3
              + Trụ đỡ, xà đỡ, sứ đỡ
              + Tủ đấu dây ngoài trời.

       – Ngày 12 tháng 01 năm 2020, Công ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện bàn giao thiết bị điện trong nhà :
              + Tủ bảo vệ đường dây 35kV + tổ máy
              + Tủ LCU
              + Tủ DCS
              + Tủ Kích từ
              + Tủ sạc ắc quy
              + Tủ ắc quy
              + Tủ tự dùng nguồn AC, DC
              + Tủ nhiệt độ
              + Tủ trung tính máy phát
              + Tủ máy cắt VCB 6,3kV/630A – 25KA/1s
              + Tủ biến áp kích từ
              + Tủ công tơ đo đếm

       – Ngày 22 tháng 02 năm 2020, Công ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện hoàn thành kết nối tín hiệu và tiến hành thử nghiệm phát điện.

       – Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Công ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện hoàn thành thử nghiệm, cài đặt thông số làm việc cho nhà máy, và đưa hệ thống tự động vào vận hành. Cài đặt phần mềm DCS trên máy tính trung tâm.

       – Ngày 26 tháng 02 năm 2020,Chính thức phát điện thương mại

       – Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Công ty TNHH Công Nghệ Thủy Điện và Công ty Cổ Phần Sông Đà 505 ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào vận hành chính thức.

Tư vấn thiết kế phần cơ điện Gian 6.3
Tư vấn thiết kế phần cơ điện
Tư vấn thiết kế phần cơ điện Tuabin Nhin Tu Tren
Tư vấn thiết kế phần cơ điện

Tpp Bna1 1 1

 

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay